Phép lạ của Chúa : Những người tin Chúa mạnh mẽ xuống đường rao giảng tin mừng Chúa Jesus tại Vũ Hán trung tâm vùng dịch virus Corona

Tại tâm chấn của vụ dịch coronavirus ở Vũ Hán, Trung Quốc, khẩu trang đang được sử dụng theo hai cách để tiếp tục truyền bá Tin Mừng.  Đầu tiên, … Read More