Dâng Hiến

Xin chào tất cả anh chị em có đức tin vào Chúa Jesus là Chúa chúng ta. Christian Viet Nam được thành lập bởi sự cảm thúc đặc biệt của Chúa nhằm mong muốn chia sẽ và khích lệ đức tin.

Đặng Trần Đại Thiên là một người tin Chúa bắt đầu từ năm 2016 sau nhiều thất bại cay đắng trong cuộc đời và nhờ ơn phước được Chúa kêu gọi trong sự khó khăn như có người nói rằng : ” Một số người tìm thấy Chúa trong nhà thờ. Một số người tìm thấy Chúa trong tự nhiên. Một số người tìm thấy Chúa trong tình yêu; Tôi tìm thấy Chúa trong đau khổ. ”

Chính vì lẽ đó ông bà cô bác anh chị em có thể Dâng Hiến cho sự kêu gọi này nhằm để DÂNG MỌI VINH HIỂN CHO CHÚA chúng ta cũng nhằm khích lệ anh chị em trong bước đường tin Chúa.

Nguyện xin ân sủng của Chúa ở cùng anh chị em trong mọi hoàn cảnh. Amen

Mọi sự dâng hiến anh chị em gửi về :

  • CHỦ TÀI KHOẢN: DANG TRAN DAI THIEN
  • SỐ TÀI KHOẢN : 10783737
  • NGÂN HÀNG ACB, PGD NGUYỄN THÁI SƠN , HỒ CHÍ MÌNH